XI Konferencja

Polskiej Grupy Raka Płuca

16 -18 listopada 2017 r. 

Centrum Konferencyjne
w Centrum LIM
ul. Al.Jerozolimskie 65/79


Program naukowy


CZWARTEK 16 listopada 2017

16.00 – 19.00 Warsztaty

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26 01-138 Warszawa

9.00 – 14.00

Warsztaty torakochirurgii „VATS lobectomy”:
- prof. Tadeusz Orłowski – sala operacyjna
- dr Magdalena Szczęsna – symulator

16.00 – 19.00

Warsztaty radioterapii

 

CZWARTEK 16 listopada 2017

16.00 – 19.00 Warsztaty

Centrum Konferencyjne LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

SALA BAŁTYK I
Warsztaty leczenia sekwencyjnego dla pulmunologów

„Jakość i efektywność w diagnostyce i terapii chorych na NDRP EGFR mut+”

1. Prof. Halina Batura – „Dlaczego współpraca wielodyscyplinarna jest tak ważna i dokąd nas prowadzi?”
2. Prof. Rafał Krenke – „Możliwości i ograniczenia małoinwazyjnej diagnostyki raka płuca.”
3. Prof. Renata Langfort – „Co ważne w diagnostyce patomorfologicznej i czego oczekiwać od patomorfologa?”
4. Prof. Joanna Chorostowska- Wynimko - „Diagnostyka molekularna – kiedy i jak badać, jak rozliczać.”
5. Dr Grzegorz Czyżewicz - „Czy terapia sekwencyjna zmieni rokowanie w NDRP?”

Patronat AstraZeneca

SALA BAŁTYK II
Warsztaty dla techników

15.00 – 15.15 Przywitanie - Sonia Konicz 
15.15 – 15.30 Rak płuca – to trzeba wiedzieć - prof. R. Langfort
15.30 – 16.00 Diagnostyka mikroskopowa raka płuca
- kiedyś -  Dr. E. Kaznowska, 
- dziś - Dr P. Wiśniewski  
16.00 – 16.20 Klinicysta – patomorfolog -technik/diagnosta – jak ważna jest współpraca - Dr J. Pankowski
16.20 – 16.40 Przerwa kawowa
16.40 – 17.10 Rola technika/diagnosty laboratoryjnego w procesie diagnostycznym raka płuca:
- Badanie histopatologiczne - mgr K. Węsierska
- Badanie cytologiczne - mgr E. Dobek
17.10 – 17.30 Badania dodatkowe w diagnostyce raka płuca. Znaczenie badań immunohistochemicznych - mgr K. Węsierska
17.30 – 17.50 Diagnostyka i medycyna personalizowana - Dr A. Szpechciński
17.50 – 18.00 Immunoterapia pacjentów z rakiem płuca - Doc. K. Wojas - Krawczyk
18.00 – 18.15 Dyskusja
18.15 – 18.30 Podsumowanie i zamknięcie

Patronat Roche Diagnostics

SALA BAŁTYK III
Warsztaty Organizacji Pozarządowych - perspektywa pacjenta

1. J. Milanowski: raka płuca - postępy w diagnostyce
2. R. Ramlau: raka płuca – postępy w leczeniu
3. T. Orłowski: rejestr raka płuca
4. D. Zawisza (Toronto): codzienna praktyka w Kanadzie
5. R. Pancewicz: rak płuca - aplikacja dla pacjentów i ich bliskich
6. Wystąpienia pacjentów: Szczecin – A. Żyłowska i Gdańsk – E. Szmytke
7. Wystąpienia organizacji pacjentów: ALIVIA, Rak’n’Roll, Polskie Amazonki Ruch Społeczny
8. M. Cedzyńska: uzależnienie tytoniowe
9.M. Mańczuk: metody alternatywne 


SALA NYSA
Warsztaty radioterapii

 patronat Varian

SALA CHOPIN
Warsztaty patomorfologiczne – Konsultacje z ekspertem

1. Aktualne kryteria mikroskopowe klasyfikacji grasiczaków. -
prof. Alexander Marx, dr Małgorzata Szołkowska

2. Konsultacje mikroskopowe kontrowersyjnych przypadków mikroskopowych grasiczaków.
Prof. Alexander Marx
SALA Akademii Siemens Healthineers 
Warsztaty radiologiczne

Prof. Edyta Szurowska
Dr Barbara Burakowska
Dr Katarzyna Dziadziuszko
Dr Małgorzata Jelitto-Górska

Diagnostyka TK guzka płuca:
1. Cechy charakterystyczne zmian złośliwych , tor diagnostyczny – dr Katarzyna Dziadziuszko
2. Cechy charakterystyczne zmian łagodnych – dr Barbara Burakowska
3. Zajęcia praktyczne przy konsolach diagnostycznych:
- zastosowanie oprogramowania CAD do oceny guzków płuca
- analiza zmian ogniskowych litych, częściowo-litych i nielitych
- rozpoznania nieoczywiste

Patronat Siemens

SALA WISŁA
Warsztaty torakochirurgii

prof. Tadeusz Orłowski

Zebranie Klubu Torakochirurgów Polskich 

KOLACJA 19.00 – 21.00PIĄTEK 17 LISTOPADA , 2017

Wystawa plakatów – cały dzień

9.30 – 10.45  
SALA BAŁTYK  I+II
SESJA NR 1 pod patronatem firmy MSD: „Czy oznaczać ekspresję PD-L1 ?” 
Przewodniczący: prof. D.Kowalski , prof. R.Ramlau

1. Znaczenie ekspresji PDL-1 w określaniu wskazań do leczenia chorych na NDRP – prof. P. Krawczyk (20 min.)
2. Jak, kiedy i komu oznaczać ekspresję PD-L1? – prof. Renata Langfort  (20 min.)
3. Wartość leków anty-PD1/anty-PDL1 w leczeniu chorych na NDRP – dr A. Płużański (20 min.)

Dyskusja (15 min.)


PRZERWA  10.45 – 11.15
autorzy przy plakatach

11.15 – 12.15
SALA BAŁTYK I

SESJA SATELITARNA PFIZER „Leczenie pacjentów z NDRP ALK+ w Polsce oczami praktyków”

1. Prof. Paweł Krawczyk „Jak  pobieranie i przygotowanie materiału do badań molekularnych wpływa na ich wynik” (20 min.)

2. Prof. Rafał Dziadziuszko „Leczenie pacjentów z NDRP ALK+ w Polsce oczami praktyków – szanse i wyzwania” (10 min.) 

3. Prof. Dariusz Kowalski „Jak zmieniło się leczenie pacjentów ALK+ w Polsce z perspektywy dostępu do kryzotynibu” (20 min.)

Dyskusja (10 min.)
12.15 – 12.45

SESJA SATELITARNA IGNYTA „Nowe cele molekularne w NDRP”

1. Prof. R. Dziadziuszko "Biologia i znaczenie kliniczne rearanżacji NTRK i ROS1 w raku płuca" – (15min.)

2. Prof. R. Ramlau "Badanie STARTRK - 2 w Polsce i na świecie" - (15min.)

11.15 – 12.45
SALA BAŁTYK II

SESJA NR 2 pod patronatem PtChP: „Profilaktyka pierwotna, wtórna raka płuca” Prowadzący: prof. J.Milanowski , prof. H.Gabryel-Batura

1. Palenie papierosów i inne czynniki rakotwórcze w raku płuca. Programy antynikotynowe - Prof. J.Milanowski

2. Screening przeciwnowotworowy w raku płuca. Wykorzystanie tomografii komputerowej. Postępowanie w przypadku wykrycia drobnych guzków płuca i zmian typu matowej szyby. - Doc. M. Adamek

3. Radioterapia czy chirurgia w terapii wczesnych stadiów zaawansowania raka płuca. - Prof. R. Suwiński, Prof. T. Orłowski

4. Wykład o leczeniu zaawansowanych postaci NDRP - algorytm postępowania w terapiach zaawansowanego NDRP (w którym miejscu jesteśmy, sytuacja w Polsce na tle osiągnięć) - Prof. P. Krawczyk

11.15 – 12.45
SALA BAŁTYK III

SESJA Patomorfologii

Prowadzący: prof. Renata Langfort, dr Małgorzata Szołkowska

1. Ropoznanie mikroskopowe raka płuca – oczekiwania onkologa  dr Paweł Badurak (20 min)

2. Coraz większe wymagania, coraz mniej materiału – opracowanie standardów dysponowania materiałem tkankowym i cytologicznym u chorych z zaawansowanym NDRP – panel dyskusyjny

moderator: prof. Renata Langfort (25 min)

3. Zmierzch patomorfologii? Czy nowe techniki zastąpią badanie patomorfologiczne?

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko (20 min)

4. Nowy precyzyjny i prosty system do dysekcji histologicznej Adam Olejnik (15 min)

5. Nowa jakość barwień HE - Sonia Konicz (10 min)


LUNCH  12.45 – 13.45

13.45 – 16.00

SALA BAŁTYK I+II
SESJA MIĘDZYNARODOWA Best of WCLC – pod patronatem IASLC

"Wyzwania w związku ze zmianą paradygmatu leczenia chorych na raka płuca – co nas czeka w 2030 roku”
Przewodniczący: prof. M. Krzakowski, prof. T. Orłowski

1. Prof. Rafał Dziadziuszko (Gdańsk) – „Synergiczny efekt radioterapii i immunoterapii”
2. Prof. Alexander Marx (Manheim) – „Biomarkers for targeted therapy in thymic epithelial tumors – state of the art”
3. Dr Natasha Leighl (Toronto) – „Leczenie immunokompetentne w raku płuca”
4. Prof. Robert Pirker (Wiedeń) – „Leczenie systemowe w raku płuca”
5. Dr Allison Deal (N. Carolina – USA) – „Symptom monitoring with patient-reported outcomes”
6. Dianne Zawisza (Toronto) – „Nursing in lung cancer
7. Dr Lars Ek (Lund) – „Electromagnetic Navigate Bronchoscopy: Expanding Option in Lung Care”


PRZERWA   16.00 – 16.30
 
autorzy przy plakatach

16.30 – 17.45 

SALA BAŁTYK I+II
SESJA NR 3 pod patronatem PTOK: „Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR i ALK – dylematy”
Przewodniczący: prof. P. Krawczyk, prof. M. Krzakowski

1. Aktualne możliwości leczenia systemowego NDRP w Polsce vs zalecenia europejskie, światowe – Prof. M. Krzakowski (20min)

2. Możliwości diagnostyczne oceny rearanżacji ALK –
Prof. R. Langfort (10 min.)

3. Optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR – inhibitory III generacji przed inhibitorami i i II generacji („za” – Prof. D. Kowalski, „przeciw” – 
Prof. R. Ramlau) (20 min.)

4. Optymalne sekwencja leczenia anty-ALK – inhibitory II generacji przed inhibitorami I generacji („za” – Prof. R. Dziadziuszko, „przeciw” – Dr K. Stencel) (20 min.)

Dyskusja (5 min.)

16.30 – 17.45 

SALA BAŁTYK III
SESJA Patomorfologii

Prowadzący: prof. Wiesława Grajkowska, dr Ewa Kaznowska

1. Badanie radiologiczne w nowotworach klatki piersiowej. Kompendium wiedzy dla patomorfologa w pigułce - Dr Barbara Burakowska (20 min.)

2. Navigating the PD-L1 testing landscape, a pharmDx solution for immunotherapy” - Eric Norbart
(15 min.)

3. Pułapki diagnostyczne w nowotworach klatki piersiowej:

I. AIS, MIA czy ADC inwazyjny?
dr Małgorzata Szołkowska
(20 min.)

II. Międzybłoniak opłucnej, rozrost reaktywny czy przerzut? 
prof Renata Langfort (20 min.)

17.45 – 18.30
SALA BAŁTYK I +II
SESJA SATELITARNA BMS „Immunoterapia w płaskonabłonkowym raku płuca w praktyce klinicznej.”
Przewodniczący : prof. Rodryg Ramlau

1. Miejsce immunoterapii w leczeniu zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuca –  prof. Dariusz M. Kowalski (15 min.)
2. Zasady prowadzenia i monitorowania pacjentów na immunoterapii  - Dr Adam Płużański (15 min.) 
3. Opisy przypadków z polskiej praktyki klinicznej – Dr Maciej Bryl (15 min.)


KOLACJA 20.00 - 22.00

SOBOTA 18 listopada 2017

8.30 – 9.30

SALA BAŁTYK I +II
SESJA PLENARNA NR 4  Współpraca pomiędzy uniwersytetami: Poznań<->Białystok<->Gdańsk
Przewodniczący: prof. J.Nikliński, prof. R.Ramlau

Projekt MOBIT (Molecular Biomarkers for Individualized Therapy): 

1. Biobank onkologiczny i zintegrowana analiza omiczna- Jacek Niklinski (20 min.)
2. Zintegrowane badania PET/MRI - Dorota Jurgilewicz (10 min.)
3. Platforma informatyczna wspomagająca proces diagnostyczny (MOBIT Decision Support System)- doc. Mirosław Kwaśniewski (10 min.)
4.       Doświadczenia Kliniki Torakochirurgii UM w Poznaniu w realizacji projektu MOBIT- doc. Cezary Piwkowski (10 min.)

5.Dyskusja (10 min)

8.30 – 10.30

SALA BAŁTYK III

Omówienie przygotowanych preparatów mikroskopowych.

Prowadzący: prof. Renata Langfort,
dr Małgorzata Szołkowska


9.30 – 10.00
SALA BAŁTYK I +II

PREZENTACJA 3 wyróżnionych prac plakatowych
Przewodniczący: prof. R. Ramlau, prof. T. Orłowski

Patronat Novartis

10.00 – 11.00
SALA BAŁTYK I +II
SESJA SATELITARNA AstraZeneca „Biopsja płynna-James Bond w probówce”

1.„Zagadka biopsji płynnej. Quantum of solace dla klinicysty.” – prof. J. Chorostowska-Wynimko
2.„Licencja na rozpoznanie? Możliwości wykorzystania biopsji płynnej.” – dr M. Bryl


PRZERWA  11.00 – 11.30


11.30 – 12.15

SALA BAŁTYK I +II
SESJA NR 5 „Powikłania po nowoczesnych metodach leczenia”
Przewodniczący: prof. D.Kowalski, prof. W. Dyszkiewicz

1. Powikłania leczenia anty-EGFR i anty-ALK – Dr M. Knetki-Wróblewska (20 min.)

2. Powikłania immunoterapii – Dr E. Kalinka-Warzocha (20 min.)


Dyskusja (5 min.)

11.30 – 12.15

SALA BAŁTYK III

Omówienie przygotowanych preparatów mikroskopowych.

Prowadzący: prof. Renata Langfort,
dr Małgorzata Szołkowska

12.15 – 13.15

SALA BAŁTYK I +II
SESJA NR 5 „Międzybłoniak opłucnej i przerzuty do płuc”
Przewodniczący: prof. R.Ramlau, prof. W. Rzyman

1. Międzybłoniak opłucnej – obecne standardy leczenia – Dr Daria  Świniuch (15 min.)

2. Leczenie antyangiogenne i immunoterapia w międzybłoniaku opłucnej – Prof. M. Krzakowski (20 min.)

3. Laser Nd-YAG w leczeniu przerzutów nowotworowych do płuc – Prof. W. Dyszkiewicz

Dyskusja (5 min.)


13.15 – 13.30
Podsumowanie i zakończenie 
 
 

Polska Grupa Raka Płuca

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa